Sinds Rob Oudkerk de term 'kutmarokkanen' uit de donkere achterkamertjes van politiek 'incorrect' Nederland naar de schijnwerpers van de media haalde, is hij een eigen leven gaan leiden. Te pas en te onpas wordt gesproken van 'die kutmarokkanen', maar wie worden hiermee nu precies bedoeld, en hoe hebben ze deze titel verdiend. Op deze Blog zal ik berichten uit de kranten publiceren, zonder commentaar, die mijns inziens perfect het ontstaan en bestaan van de term 'kutmarokkanen' rechtvaardigen.

vrijdag, mei 09, 2003

Marokkanen verstoren dodenherdenking

AMSTERDAM - ''Verwerpelijk,'' noemt burgemeester Job Cohen de verstoring van dodenherdenkingen op 4 mei door Marokkaanse jongeren: ''Dit kan gewoon niet.'' Ook Abdoe Menebhi, de voorzitter van de Stedelijke Marokkaanse Raad in Amsterdam, heeft er geen goed woord voor over: ''Het is schunnig, natuurlijk absoluut te veroordelen.'' ''Ze hebben geen idee van de geschiedenis van de stad en het land,'' zegt Cohen. ''Er moeten initiatieven worden genomen om hen daarover beter te vormen op scholen en op andere plaatsen.'' Hij is blij met de afkeurende reacties uit Marokkaanse kring. Menebhi begrijpt de context van wat de Marokkaanse jongeren doen: ''Ze zien ook op de televisie wat in Palestina gebeurt. Maar dit gedrag en deze uitlatingen zijn niet acceptabel. Het is bovendien heel schadelijk voor het krediet van de Marokkaanse gemeenschap.'' Het 4 en 5 mei Comité heeft binnen enkele weken een gesprek met Cohen over de verstoringen van de dodenherdenking in verschillende delen in de stad. Secretaris Ton Eijgenhuijsen van het comité zegt dat de recente ontwikkeling, waarbij allochtonen de herdenkingen verstoringen, hem ernstige zorgen baart. Ook de gezamenlijke stadsdelen zullen met Cohen overleggen over maatregelen, meldt voorzitter Tjeerd Herrema van het stadsdelenoverleg. Dit overleg moet volgens hem tot maatregelen leiden die verstoring van dodenherdenking volgend jaar voorkomen. Meer politie-inzet is daarbij volgens Cohen overigens geen oplossing. Herrema, voorzitter van stadsdeel Zeeburg: ''Het blijkt telkens weer dat met name Marokkaanse jongeren niet het respect kunnen opbrengen dat bij de 4-meiherdenking hoort. Het is heel treurig dat deze jongeren niet in staat zijn twee minuten stilte in acht te nemen. Er is nauwelijks respect voor 4 mei.'' Ook volgens hem doen veel scholen onvoldoende om de jongeren het historisch besef van dodenherdenking bij te brengen. ''We gaan met die scholen praten.'' Ook in Zeeburg blijkt de dodenherdenking verstoord te zijn. Op het Ceramplein gooiden jongeren met eieren naar deelnemers. Buurtbewoners hadden al gewaarschuwd voor ongeregeldheden, nadat het opbouwwerk de rapper Raymtzer (bekend van zijn nummer Kut-Marokkanen) had uitgenodigd. Dat was gebeurd na overleg met jongeren in de buurt, maar veel anderen vonden zijn optreden bij dodenherdenking ongepast. Volgens bewoners van de Indische Buurt is het de laatste jaren telkens raak geweest bij dodenherdenkingen. Zo werden bloemen vernield, kreeg de pastor een blikje bier naar zijn hoofd en waren er scheldpartijen en soms antisemitische beledigingen. Op het Sierplein in stadsdeel Slotervaart/Overtoomse Veld voetbalden Marokkaanse jongens 's avonds met de kransen. In de buurt is nu geopperd dat de bloemen en kransen na 4 mei maar beter bewaakt kunnen worden door een politieagent. Stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch keurt het gedrag van die jongens 'buitengewoon scherp' af. ''Dit zijn mensen die misbruik maken van de vrijheid die wij kennen. Hier is totaal geen begrip voor op te brengen.'' Maar Goettsch betwijfelt ten zeerste of er iets tegen gedaan kan worden. ''Hoe voorkom je dit? Dit zijn jongens die doelbewust de boel versjteren. En dit is geen land met op elke hoek een agent. Maar ik zou willen dat ze er eens eentje oppakken.'' Na de herdenking belde Goettsch nog met de politie met het verzoek de komende dagen een beetje op de bloemen te letten. ''Maar ook dat biedt geen zekerheid.'' En beveiligen is ook geen optie, vindt Goettsch. ''Dan doen ze het ergens anders. In De Baarsjes riepen buitenlandse jongeren tijdens de dodenherdenking leuzen als: ''Joden, die moeten we doden.'' Fractievoorzitter Michiel Rog van D66 heeft aangifte gedaan. Ook hij vraagt meer politie bij de 4-meiherdenking. Rabbijn Raph Evers vindt het bijzonder treurig dat de allochtonen kennelijk weinig respect opbrengen voor het verleden. ''Het verrast me dat het nu zo openbaar, zo brutaal gebeurt. Het toont ook hoe scheef de verhoudingen liggen in onze multiculturele samenleving. Ik haal maar weer mijn stokpaardje tevoorschijn. Geef leerlingen in het basisonderwijs een nieuw hoofdvak: multiculturele acceptatie. Je moet preventief bezig zijn. Geef ze sensitivitytrainingen.'' De Stichting Bij Leven en Welzijn, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van joodse evenementen en gebouwen, ziet het niet als haar taak de 4-meiherdenkingen te beveiligen. ''Wij zijn geen ordebewaker. Verstoring van de openbare orde is een taak van de politie,'' zegt Carlo Kahn van de stichting.

Bron: Parool